Generelt
Disse vilkår og betingelser gjelder for alle salg gjennom NutritionLab og utelukker bruk av eventuelle avvik i forhold til generelle eller spesifikke forhold eller forhold til kjøperen. Ingen fraskrivelse eller modifikasjon av disse betingelser for salg skal være bindende for NutritionLab, med mindre det er skriftlig godkjent av en autorisert representant for NutritionLab.

Pris og betaling
Hvert produkt er vist eksklusive mva og logistikk på salgssidene I handlekurven vil du se den totale prisen inkludert alle avgifter, skatter, frakt og betalingsmåte.

Levering
Leveringstiden er angitt i handlekurven ved siden av de ulike måter levering. Hvis en tjeneste / produkt har en annen leveringstid enn uttrykt i handlekurven, vil denne leveringstiden oppgis i tilknytning til de enkelte tjenester / produkter.

I tilfelle NutritionLab har grunn til å stille spørsmål ved kjøpers betalingsevne eller evne til å betale for aktuelle produkter har NutritionLab ingen forpliktelse til å foreta levering, og skal ha rett til å stoppe produkter under transport, med mindre kjøperen gjør forskudd for leveranse og andre krav som følge av virksomhetsforhold eller få sikkerhet som med rimelighet kan aksepteres av NutritionLab.

Uavhentede pakker
Hvis du har valgt å betale med postoppkrav vil leveransen bli holdt av for deg på det lokale postkontoret i tre uker. Uavhentede pakker vil bli returnert til oss. For alle uavhentede pakker vil du bli belastet alle avgifter i forbindelse med returleveringen.

Returnere produkter / tjenester
Returneres et produkt gjøres det på din bekostning, med mindre produktet / tjenesten er defekt eller skadet ved levering. Returnerte produkter / tjenester skal sendes som brev eller postpakker, og ikke som postoppkrav. I et slikt tilfelle vil NutritionLab betale for levering av erstatnings produkter. Når du har søkt returrett skal du returnere produktet personlig eller per post til oss.

Returrett
NutritionLab returperiode er 14 dager.

NutritionLab skal ifølge våre retningslinjer for retur, refundere det du har betalt for produktet så snart som mulig, men senest innen 30 dager etter at produktet har blitt returnert. Du er forpliktet til å betale for levering av produktet. NutritionLab vil betale for å sende erstatningsprodukter.

I meldingen til oss må du være tydelig på hvorfor du angrer på kjøpet. Returperioden regnes fra den dagen du mottok produktene. Hvis du har kjøpt en spesialtilpasset produkt -eller et produkt med en betydelig tilpasning, er returperioden regnes fra den dagen NutritionLab har informert deg om at produktet er ferdig.

Du kvalifiserer ikke til våre retningslinjer for retur hvis:

På grunn av den fysiske natur av en tjeneste/produkt at det ikke kan byttes.

Forseglingen på produktet har blitt brutt / åpnet.

Når du returnerer et produkt:

– Er du forpliktet til å holde produktet i samme stand som ved levering.

– Må du ikke ha brukt produktet, men du har rett til å undersøke tilstanden produktet hadde da det ble levert. Hvis skade som er forårsaket på et produkt ved undersøkelse av produktet kvalifiserer det ikke for returrett.

Personvernerklæring
Når du bestiller et produkt / tjeneste vil du bli bedt om å fylle ut firma informasjon. Ved kjøp samtykker du til denne informasjonen er lagret i henhold til NutritionLab informasjonspolitikk for å oppfylle vår avtale med deg som kunde. Dersom opplysningene er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du be om å få informasjon rettet og / eller fjernet. Hvis dette er tilfelle kan du kontakte oss via e-post.

Force Majeure
NutritionLab er ikke ansvarlig for eventuelle mislighold som skyldes forhold utenfor vår kontroll, som direkte eller indirekte hindrer, hindrer eller gjør produksjon, levering eller frakt uøkonomisk inntil hindringen er fjernet (force majeure). Slike forhold skal anses å inkludere vanskeligheter med å skaffe råvarer samt andre problemer og forstyrrelser, inkludert men ikke begrenset til krig, opprør, arbeidskonflikter, brann, flom, storm, ulykke, drivstoff eller kraftmangel, transport mangel, hindringer eller avbrudd vedrørende transport på sjø og forstyrrelser av noe slag med hensyn til vårt utstyr eller anlegg, som anses nødvendig for utførelsen av våre avtaler forpliktelser.

Legg igjen en kommentar